fredag, 22 desember 2017 11:35

Vårsemesteret 2018

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Vårsemesteret 2018

              tirsdager kl. 11.00 i Åsane kultursenter

16.01:   Jørn Øyrehagen Sunde, professor UiB:

Baroniet Rosendal – reformasjon, handel og kvinner.

Jørn Øyrehagen Sunde, professor UIB.

Sunde er professor i rettshistorie ved Det juridiske fakultet i Bergen, og forskingsleiar ved Museet Baroniet Rosendal. Han har arbeidd med historia til baroniet sidan 1996, og skriv no på ei bok om tema som skal utgjevast i 2021.

Baroniet Rosendal ligg som ei perle mellom Melderskinn og Malmangernuten ved innløpet til Hardangerfjorden. Her har det lege i omlag 350 år. Men området har vore eit økonomisk sentrum, og det har budd stormenn her, i langt over 1000 år. Dette skuldast ein intensiv og internasjonal handel. Denne historiske bakgrunnen er viktig for å forstå kvifor ein fekk det einaste baroniet i Noreg blant høge fjell og fjordar på Vestlandet.

I føredraget skal ein sjå på korleis reformasjonen, handelen i Nordsjøbassenget og sterke kvinner var ein føresetnad for Baroniet Rosendal.

  

23.01:   Dag Bakka jr., forfatter og historiker:  

            "Den gang da sjøen bandt sammen"

 

Den gang da sjøen bandt sammen.

Dag Bakka er forfatter og har skrevet mye om sjøfart, rutefart og maritim kulturhistorie ellers. 

I rundt hundre år fra 1860-tallet kom båtrutene til å være selve sentralnervesystemet for ferdsel i Nordhordland og i store deler av landet ellers.

Fjordabåtene pløyde de samme sjøveier som strilene før hadde rodd og seilt, og brukte de samme møtesteder og anløpshavner. Dampbåten kom sentralt inn i moderniseringen av samfunnet, sammen med liberalisering, handel, bedre skole og folkeopplysning. Sjøveien og dampbåten knyttet bygdene bygdene sammenb og knyttet hele distriktet nærmere til Bergen.

Fjordabåten skapte en hundre års kapittel i utviklingen av Nordhordland og Vestlandet.

30.01:   Stein Tønnesson, asiaforsker ved Institutt for

 fredsforskning, PRIO:

 "Blir det en ny Korea-krig? Kan de to kamphanene

  Kim og Trump kaste oss ut i katastrofen?"

 


Blir det ny Korea-krig? Kan de to kamphanene Kim og Trump kaste oss ut i katastrofen?


Stein Tønnesson er historiker og asiaforsker ved Institutt for fredsforskning PRIO. Han har særlig forsket på revolusjon og krig i Vietnam, konflikten i Sør-Kina-havet, nasjonsbygging i Sørøst-Asia og fred og sikkerhet i Øst-Asia.


Forelesningen vil ta utgangspunkt i Korea-krigen 1950-53 og spørre om det delte Korea igjen kan bli kastet ut i krig. Våpenstillstanden, som gjorde slutt på krigshandlingene i 1953, er aldri blitt erstattet av noen fredsavtale, men den faktiske fred som har hersket i Øst-Asia de siste 30-40 årene har muliggjort en fenomenal økonomisk utvikling i alle regionens land - med unntak av Nord-Korea. Hvor lenge kan Nord-Korea bestå som et annerledesland?

06.02:   Åsta Birkeland, førstelektor HVL:

 "Små keisere eller verdensborgere?

  Danningsideal i kinesiske barnehager"

 

              

Små kinesere eller verdensborgere? Danningsideal i kinesiske barnehager.

Åsta Birkeland er 1. lektor ved Høgskulen på Vestlandet og har de siste 15 årene hatt regelmessige studie- og forskningsopphold i Kina. Hun har siden 2004 ledet Høgskulen på Vestlandet sitt Kinasamarbeid blant annet gjennom forsknings- og utdanningsprosjekt finansiert av Senter for Internasjonalisering i Utdanningen (SIU). I egen forskning har hun fokusert på danningsideal i norske og kinesiske barnehager.

Barnehagene i Kina påvirkes av globale strømninger om barnehagens formål, læringsmål og danningsideal. Samtidig har den kinesiske barnehagen sterke historiske røtter i tenkere som Confucius, Laotze, Dewey og Mao. Etter den 19. partikongressen sist i oktober er det nå president Xi Jinping sin ideologi som skal gjennomsyre utdanningssystemet fra barnehage- til universitetsnivå. Samtidig vokser størstedelen av kinesiske barn opp som enebarn der de skal oppfylle foreldrenes og besteforeldrenes forventningspress om sosial mobilitet. Dette gir sammensatte og motstridende danningsideal for barna i de kinesiske barnehagene.

13.02:   Trygve Hillestad, seniorkonsulent:

 "Byfjellene - mangfold og hytteliv"

 

20.02:   Jan Spjeldnæs, samfunnsøkonom:

             "Rwanda. Folkemord og gjenreisning"

             Det blir årsmøte i Helan kl. 13.00

27.02:   Siri Nome, psykiater, PhD: 

"Sykehusinnlagte psykiatriske pasienter:

 Hvordan står det til med helsen?"

06.03:   Ole Egil Eide, arkitekturhistoriker:  

 "Hva vet vi om stavkirkene i dag?"

       

 13.03:   Katrine Vellesen Løken, professor NHH:

  "Fengsel, arbeid og familie"

  20.03:   Sigvald Sveinbjørnsson, redaktør i BA:

   "Mediebyen Bergen - fortid og fremtid under samme tak"

             03.04:   Yngve Nedrebø, statsarkivar:

  "Gener i slektsforskning"

  10.04:   Øystein Førre, professor emeritus, UiO:

               "Lars Hertervig - en av Norges største billedkunstnere"    

                                            

  17.04:   Brita Lotsberg Bryn, førsteamanuensis UiB:

              "Streiftog i Pasternaks forfatterskap"  

  24.04:   Nina Witoszek, forskningsleder UiO:

         "Polen før og nå"

 

  08.05:   Ellen Viste, meteorolog og rådgiver ved Bjerknessenteret-UiB:

                    "Været i Bergen"

 

   15.05:   Dagstur

Lest 341 ganger Sist redigert onsdag, 17 januar 2018 10:04
Mer i denne kategorien « Styret 2017 Møte 23.01.2018 »
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Wednesday the 17th. Designet av Ornell data