fredag, 28 april 2017 15:21

Høstsemester 2017

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

               

     Åsane senioruniversitet

Høstsemesteret 2017

tirsdager kl. 11.00 i Åsane kultursenter

29.08: Einar Thomassen, professor UiB:                  

"Hellig krig i Koranen og Islam"

Hellig krig i Koranen og Islam

Thomassen Einar "Jeg er professor i religionsvitenskap ved universitetet i Bergen, og har undervist om islam i mange år. Jeg har også publisert forskningsbidrag om både klassisk islam og moderne varianter av islam. I tillegg er jeg en bredt orientert religionshistoriker med interesse for sammenligninger mellom ulike religioner.

Foredraget tar for seg temaet jihad i islam, som ofte oversettes med «hellig krig». Egentlig betyr det «kamp», og at en muslim skal kjempe for Allahs sak. Men hva dette innebærer, er det ulike meninger om. Ikke alle vil si at det handler om krig i militær forstand. Likevel er jihad ofte blitt forstått som krig mot de vantro, og i tradisjonell islamsk lov er dette vanlig. I vår tid ser vi ekstreme grupper som gjør militær jihad til en hovedsak i sin forståelse av islam. Mange spør seg om dette er representativt for islam som religion. I foredraget skal vi se på det grunnlaget slike grupper kan ha for sin tolkning av jihad i Koranen og i islamsk lov. Men vi skal også se hvordan jihad kan tolkes på mindre voldelige måter."

 

05.09:   Frank Aarebrot, professor UiB:       

             "Hvor går USA?"

12.09:   Gro Therese Lie, professor emerita UiB:

"Helse - en global utfordring; lokal kultur og helsefremmende

arbeid i utviklingsland"

             

«Helse - en global utfordring; lokal kultur og helsefremmende arbeid i utviklingsland".

Professor emerita Gro Therese Lie har i nærmere 30 år vært tilsatt som forsker og professor ved Senter for forskning om helsefremmende arbeid, miljø og livsstil ved UiB, og har i en periode også vært direktør ved senteret. Hennes professorat har vært i utviklingsrelatert helsefremmende arbeid. Gro Therese Lie har hatt en rekke internasjonale oppgaver innen sitt fagfelt, f.eks. leder av internasjonale utdanningsprogram, ansvarlig for hiv/aids rådgivingsprogram i Tanzania og forskningsleder for forskningsprosjekt under FN i syv afrikanske land.

Helse er en global utfordring. Virus, bakterier, antibiotika-resistens kjenner ingen geografiske grenser. Klimaforandringene rammer alle, men får større konsekvenser i noen deler av verden enn i andre deler. Migrasjon både pga av klimaforandringer og krigshandlinger har økt, med tilknyttede helseutfordringer både for barn og voksne. Hvordan helse-utfordringer blir møtt og forstått og hvilke tiltak som blir iverksatt på bakgrunn av ulike forståelsesformer, varierer imidlertid i ulike kulturer. Forelesningen vil gi eksempler fra ulike afrikanske kulturer (og fra noen andre steder i verden) og drøfter problemstillingen hva kan vi lære av andres forståelsesformer?»

 

19.09:   Johan Giertsen, professor UiB:

"Valganalyse og utfall"

26.09:   Sten Inge Jørgensen, journalist i Morgenbladet og forfatter:

"Tyskland stiger frem"

 

Tyskland stiger frem

Sten Inge Jørgensen er utenriksjournalist i Morgenbladet med Tyskland og Europa som spesialfelt. Han har også skrevet flere bøker om internasjonale forhold, blant annet Vesten mister grepet, Globale utfordringer og Tyskland stiger frem. I 2018 kommer han med en ny bok om EU.

Tyskland seiler frem som kontinentets mektigste og viktigste nasjon, både politisk, økonomisk og kulturelt.

Nordmenns forståelse av landet er fortsatt preget av andre verdenskrig, og behøver en kraftig oppdatering. Dette foredraget presenterer det moderne Tyskland og hvilken rolle det spiller i Europa.

 

03.10:   Petter Bergerud, professor UiB:

             "Trebyen Bergen - også en eksperimentell arena"

 

Trebyen Bergen – også en eksperimentell arena

Petter Bergerud professor, institutt for design, UiB

"Foredraget vil vise ulike arenaer for eksperimentering. Byggematerialet er i hovedsak tre der barnehage, skoleelever og studenter utfordres i ulike prosjekter. Bergen International Wood Festival har i seks arrangementer huset 450 arkitekter, kunstnere, designere og håndverkere fra 36 nasjoner. Foredraget vil derfor bli en collage av spektakulære strukturer i ulike settinger. Bergen er også en del av vestlandsnaturen så dersom tiden tillater det eventuelt etter kaffe kan vi feide innom Lysfestivalen på Fjell Festning hvor vi i disse dager holder på med årets  arrangement «Demring» - eller/og ta en tur opp i fjellene til årets Ice Music Festival. Et sentralt tema i foredraget er «Inspired by the hands» og betydningen av å få praktiske fag tilbake i skolen. Vi kan ikke bygge landet på «puggere" og det er ingen grunn til at det skal være "kjedelig" å vokse opp."

 

10.10:   Vebjørn Selbekk, redaktør i Dagen:

"Medieutvikling og ytringsfrihet"

 

«Medieutvikling og ytringsfrihet

"Vebjørn Selbekk er sjefredaktør i Dagen og særlig kjent for publiseringen av Muhammed-karikaturene. Den såkalte karikaturstriden i 2006 utviklet seg til en internasjonal krise med boikottaksjoner, voldelige demonstrasjoner og nedbrennning av ambassader. Selbekk selv måtte ha politibeskyttelse etter å ha mottatt over 50 drapstrusler. 

Han fikk senere Fritt Ords Honnør for det juryen mente var «prinsippfast forsvar for ytringsfriheten».

Med utgangspunkt i sine egne dramatiske opplevelser under Muhammed-krisen drøfter han om de frihetsverdiene vi lenge har tatt som en selvfølge, nå kommer under økende press. Selbekk spør om vi er i ferd med å få en halv ytringsfrihet, en situasjon der vi kan debattere, kritisere og bedrive satire med nær sagt alle tema. Men når det gjelder religionen islam, deres hellige personer og skrifter, så gjelder andre regler. Fordi noen truer med vold og drap for å hindre ytringer de ikke ønsker."

 

17.10:   Jo Gjerstad, forfatter, lokalhistoriker og forlagsredaktør i Bodoni forlag:

"Og ølet ble Hansa. Hansa Bryggeri i 125 år"

 

Og ølet ble Hansa, Hansa Bryggeri 125 år.

Jo Gjerstad (f. 1953) er forlagsredaktør ved Bodoni Forlag. Han har skrevet en rekke bøker om Bergen og bergenske forhold.

Alle bergensere har et forhold til Hansa Bryggeri. I 125 år har den preget vår hverdag, i hverdag som i fest. Bli med på en vandring gjennom en fascinerende historie.

     

24.10:   Christian Otterstad, stipendiat UiB:

"Datasikkerhet og hacking. Risiko og konsekvenser"

 

«Datasikkerhet og hacking. Risiko og konsekvenser.»

Christian Otterstad, stipendiat UiB

"I dagens samfunn blir datamaskiner og datasystemer mer og mer brukt.

Systemer som tidligere var utelukkende driftet med penn og papir blir

flyttet over til datasystemer. Dette medfører flere utfordringer,

deriblant datasikkerhet.

Hva er egentlig datasikkerhet, og hva er hacking? Hva slags typer

hacking finnes, og hvordan skjer det i praksis? Hva slags konsekvenser

har ondsinnet hacking for både samfunnet, for firma og for en typisk

sluttbruker? Hva kan en gjøre for å beskytte seg? Dette er tema som

vil bli tatt opp på forelesningen."

 

31.10:   Ola Grytten, professor NHH:

   "Norges bank og pengevesenet"

 

Norges Bank og pengevesenet

Ola Honningdal Grytten er professor i økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole og spesialrådgiver for Norges Bank.

Han har vært med å publisere ca. 20 bøker og en rekke vitenskapelige artikler i norske og internasjonale tidsskrifter.

 

      7.11:   Nina Goga, professor Høgskulen på Vestlandet:

   "Forbilde for barn, hodebry for foreldre. Hvorfor er det så

   mange uregjerlige barn i den gode barnelitteraturen?"

14.11:   Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin:

     "500 år siden reformasjonen.                                                        

     Hva ville Luther, og hva fikk han til?

     Hva gjorde reformasjonen med samfunnet?"

    

500 år siden reformasjonen.

Hva ville Luther, og hva fikk han til? Hva gjorde reformasjonen med samfunnet?

Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin

                                        

   21.11:   Elisabeth Aasen, lektor, pensjonert statsstipendiat:

                "Kvinnehistorisk vandring i Vågsbunnen"

   28.11:   Nina Langeland, professor UiB:

     "Antibiotikaresistens"

 

Antibiotikaresistens

Nina Langeland er professor i infeksjonsmedisin ved UiB og overlege ved Haukeland Universitetssykehus. I begge jobbene har hun arbeidet med antibiotikaresistens.

Antibiotikaresistens forstås i dagligtale vanligvis som resistens hos bakterier mot vanlig brukte antibakterielle midler. Men av og til brukes begrepet mer utvidet om antimikrobiell resistens, og da inkluderer det virus som er resistente mot antivirale midler og parasitter som er resistente mot antiparasittære midler.

Antibiotikaresistens ble påpekt som et kommende problem allerede av Alexander Fleming som oppdaget penicillin i 1928. Siden oppdagelsen av penicillinet har stadig nye klasser av antibiotika blitt oppdaget eller syntetisert. Tempoet i utvikling av nye midler har stagnert de siste 20 årene, samtidig som resistens mot eksisterende midler har raskere utbredelse. Det er en klar sammenheng mellom bruk av antibiotika og forekomst av resistens.

Både i Norge og i Bergen har vi hatt utbrudd med resistente bakterier, men utfordringen er global og det er nærmest umulig å begrense spredning av resistens over landegrenser. Dette rammer fattige land spesielt, og øker både kostnader til behandling og dødelighet av infeksjoner. I foredraget blir det vist eksempler fra egen forskning.

 

  05.12:   Juleavslutning

                 Gunnar Danbolt, professor emeritus UiB:

     "Julen i kunsten"

Lest 1590 ganger Sist redigert torsdag, 28 desember 2017 18:08
Mer i denne kategorien « Vårsemesteret 2017 Om oss »
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Thursday the 18th. Designet av Ornell data