mandag, 14 april 2014 14:19

ÅRSMELDING FOR ÅRET 2014

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)

 

 

SENIORUNIVERSITETET ÅSANE

 

ÅRSMELDING FOR ÅRET 2014

 

2014 var Seniouniversitetet Åsanes 12. driftsår, og som tidligere fikk vi gjennomført et bredspektret og omfattende møteprogram.

Oppslutningen om møtene er jevnt over godt av våkne og interesserte voksne «studenter» og styret kan glede seg over gode tilbakemeldinger både fra forelesere og auditoriet.

Senioruniversitetet hadde, basert på fremmøtet, 3596 studenter i året, fordelt med 1922 i vårsemesteret og 1674 i høstsemesteret. Billettprisen per møte ble øket fra kr 50 til kr. 100 for dem som ikke hadde løst semesterkort.

 

SAMARBEID MED ANDRE SENIORUNIVERSITETER

 

Det årlige fellesmøtet med senioruniversitetene i Hordaland ble i år arrangert av U3A og fant sted i Hansaparken den 20. mars i tiden kl 11 - 1530. I alt 343 delegater fra 12 senioruniversiteter, fra Kvinnherad i syd til Nordhordland møtte. Det viktigste emnet under diskusjonene etter innledningene, var nok drift og bruk av data innenfor senioruniversitetenes interessesfære, bl.a. felles nettside.

Senioruniversitetet Åsane påtok seg å arrangere neste fellesmøte i 2015.

 

ÅRSMØTE

 

Årsmøte for året 2014 ble avviklet onsdag 26. februar 2014 i forlengelse av

ordinært møte i Storsalen, Åsane kulturhus. 46 medlemmer var tilstede. Bjarnhild Hodneland påtok seg å lede selve årsmøteforhandlingnene. Jan Spjeldnæs sa seg villig til å være referent.

Semesteravgiften ble satt til kr. 300,-.

 

VALG AV STYRE, REVISOR OG VALGKOMITE

 

Kari Hordvik la frem valgkomiteens innstilling, og denne ble fulgt punktvis med slikt utfall:

 

Dag Andreassen ble gjenvalgt som styreleder for ett år

Som styremedlemmer ble

            Torunn Aarre, Gerhard Grimen, Beryl Tysse og Monika Holm Wiik                                                gjenvalgt for to år, Willy Haukeland, nytt styremedlem for 2 år.

Rolf Oehme, Gerhard Grimen, Birgit Gytre og Einar Hope var ikke på valg.

 

Som revisor ble Birger Landøy gjenvalgt for ett år.

 

Alle valg var enstemmige.

 

Valgkomite ble, etter forslag fra styreleder, gjenvalg av Kari Hordvik, supplert med Bjarnhild Hodneland og Harald Frønsdal.

 

UNGDOMSSTIPEND på kr. 20.000,- tilfalt i år den 15 år gamle ballettdanseren Sindre Berntsen. Stipendutvalget består av

            Torunn Aarre, ny leder

            Gerhard Grimen

            Sølvi Litleskare

            Kjersti Berge,            Bjørn Berentsen     

 

PROGRAMVIRKSOMHET

 

Vårsemesteret startet 14. januar, og la opp til 15 møter. Av disse var 14 forelesningner med diskusjoner, det 15. og siste, den 29. april, var viet som en hyllest til våren i ord og toner.

Semesteret ble avsluttet med en tur til Hålandsdalen med omvisning på Leirskolen samt i den gamle stavkirken på Holdhus.

 

Høstsemesteret hadde også 15 møter på programmet, som ble innledet 28. august og avsluttet 2. desember, med blant annet elever fra Tertnes skole som underholdt med sang, journalist Asbjørn Kristoffersen kåserte, videre spilte en trio fra Åstveit skole, og endelig må nevnes allsang for julen.

 

Programkomiteen  har gjordt en fin innsats ved å skaffe dyktige forelesere som også samtidig er erfarne formidlere.

I tillegg deltok Senioruniversitetet under Kulturfest Åsane med «En fortryllende aften» den 28. oktober om kvelden, med underholdning, blant annet et mindre mannskor fra Bergen Kulturforum.  Skuespiller Jorun Lullau var kveldens konferansier.

Ved åpningen av festuken, ble også vårt Ungdomsstipend overrakt årets vinner, som nevnt over.

 

UNDERGRUPPER

 

Teatergruppen har etterhvert funnet sin form, og høsten 2014 ble det besluttet at Åsane Seniorteater (ÅST) skulle etableres med egne vedtekter og eget regnskap. Ved etableringen overtok ÅST det til da oppnådde driftsresultat på kr. 3.322. Likeledes fikk de overført  vårt budsjetterte tilskudd på kr. 7.500, totalt kr. 10.822 til egen bankkonto.

ÅST hadde ved utgangen av året 2014  9 aktive medlemmer. Det ble tatt i bruk nye øvingslokaler  i U 82 i Frivilligsentralens regi. Gruppen har hatt 30 øvingsmøter i løpet av året, ved behov kombinert med medlemsmøter. Instruktør er Ingvill Rosenlund. De hadde en kabarétforestilling i Helan i mai og et nylaget «Show i Kaféen» i fullsatt Halvan under Kulturfestuken i oktober. Samme uke bidro de med innslag i ovennevnte «Fortryllende aften», samt i en mannekengoppvisning. Videre har ÅST underholdt 2 ganger på sykehjem.

 

Litteraturgruppen lanserte et nytt tilbud til medlemmene av SUÅ i 2014: Litteraturforum. Formålet er å invitere forfattere og andre til å drøfte litterære emner, fortelle om sitt forfatterskap, gi synspunkter på utviklingslinjer i litteraturen. Forumet er også åpent  for ikke-medlemmer.

3 møter ble avholdt dette året: 1. Åshild Ulstrup: Dikterens born i voggeviser og daglegliv 19. mars. 2. Sigrid Moldestad: Brevet til kjærleiken. Jan Magnus Bruheim i ord og tonar, 1. oktober.  3. Ingri Lønnebotn: En av de andre. 19. november Deltakertallet har vært rundt 35 - 70, det vil bli lagt vekt på bedre markedsføring neste år.

Kulturkontoret har gitt støtte til tiltaket.

Litteraturlunsjen har fortsatt i samarbeid med Biblioteket, med 8 - 10 medlemmer på møtene.

 

 

 

 

 

ØKONOMI

 

 

Senioruniversitetet Åsanes økonomi er god.         Regnskapet viser et overskudd på        kr.10.989,- og blir fremlagt til årsmøtet og gjennomgått av kasserer Rolf Oehme

 

STYREARBEID

 

Styret har hatt 7 møter i 2014 og behandlet 46 saker. Som tidligere har samarbeidet fungert godt, i vennskapelig tone. Fordeling av oppgaver innen styrets medlemmer fungerer utmerket.

 

SAMARBEID

 

Som i alle år tidligere har Senioruniversitetet Åsane hatt et tett og godt samarbeid med Arna og Åsane Kulturkontor og er takknemlig for gode råd og tekisk assistanse. Gode samarbeidspartnere har også vært Folkeakademiet Åsane, Åsane bibliotekfilial, Åsane Storsenter, Frivilligsentralen i Åsane, samt Åsane Tidende.

 

Senioruniversitetet Åsane har hatt leiekontrakt med Bergen kommune i 2014 med en samlet årsleie på kr. 15.250,- Dette dekker 30 møter samt underholdningsaften i Kultufest-uken, ved bruk av Helan, Klubben og kjøkkenet, samt bruk av teknisk utstyr.

 

 

 

 

Åsane, 2. januar 2015

Styret i Senioruniversitetet Åsane

 

 

 

Dag Andreassen                                        Einar Hope                           Gerhard Grimen

 

 

 

 

Rolf Oehme                                     Willy Haukeland                 Birgit Gytre

 

 

 

Beryl Tysse                                      Monika Holm Wiik   Torunn Aarre

 

 

Lest 5418 ganger Sist redigert torsdag, 28 desember 2017 17:41
RO

ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Thursday the 18th. Designet av Ornell data