Senioruniversitetet Åsane

Org.nr.: 985 028 206

Addr.:    Postboks 32, Horisont, 5878 Bergen


tirsdag, 20 februar 2018 22:43

Møte 27.02.2018

Hva vet vi om stavkirkene i dag

Ole Egil Eide, født 1943 i Eidsvåg, er bygningsforsker og forlagsmann, og har i særlig grad vært opptatt av stabilitet og murstyrke i store middelalderske bygg, spesielt de franske og gotiske katedraler. Han har også arbeidet i flere år med utforsking av de utgravde middelalderruiner i Gamlebyen i Oslo. Ole Egil Eide har i tillegg i nær 40 år vært delaktig i kunsthistorieundervisningen på Universitetet i Bergen og på Folkeuniversitetets kunsthistoriekurs, der han har dekket emner innen europeisk og norsk middelalder­arkitektur, og i den forbindelse ledet mange ekskursjoner der studentene har fått gjøre seg kjent med de norske stein- og stavkirker.

Foredraget vil først og fremst ta sikte på å vise hvordan, og hvor vår generelle viten om stavkirkene har forskjøvet seg i løpet av de siste ca. 60 år, og peke på de ulike akser hvorpå forskningen har skredet fram. Det vil derfor i svært liten grad bli gått inn på de enkelte kirker, deres konstruksjon og den utforskningshistorie som måtte knytte seg til dem. Foredragets substans, som vil bli belyst med 33 bilder og plansjer vil legge beslag på ca. 45 minutter, og det vil bli avsluttet med en oversikt over hva vi i dag mener å kunne vite om de bevarte kirkers alder, og hva man kan anta om deres forhold til hverandre.

fredag, 22 desember 2017 11:35

Vårsemesteret 2018

Vårsemesteret 2018

onsdag, 27 september 2017 19:17

Styret 2017

mandag, 06 desember 2010 18:02

Vedtekter

mandag, 14 april 2014 14:33

STYRET 2015

ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Sunday the 25th. Designet av Ornell data