Feil
  • JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 73

tirsdag, 20 desember 2011 13:06

Semesterplan høst 2012

Tysdag 21.august

Tema            ”Poesi og program”

Forelesar      Agnete Haaland         

Møtestad       Ljoshall             Tid      11.00 -13.00

Agnete Haaland tiltråtte stillingen som Teatersjef for  Den Nationale Scene 1.januar 2012. Hun debuterte på DNS i 1980. På Sogn og Fjordane teater spilte hun blant annet Solveig i Peer Gynt og Anne Frank i Anne Franks dagbok. Hun har også spilt Dorothy i Trollmannen fra Oz og Klatremus i Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen på Riksteateret. Hun har lang erfaring som leder av Norsk Skuespillerforbund, og president i den internasjonale sammenslutningen av skuespillerforbund. I sitt foredrag vil hun lese dikt hun er glad i og fortelle om repertoaret på Den Nationale Scene

 

Tysdag 4.september

Tema Hiv/Aids-epidemien,tid for optimisme

Forelesar      Marte Jürgensen

Møtestad       Ljoshall             Tid       11.00-13.00

Marte Jürgensen (1977) er født og oppvokst på Garnes. Hun er utdannet lege og arbeider nå med en doktorgrad i internasjonal helse ved Universitetet i Bergen. Hun forsker på hvordan man kan få flere til å teste seg for hiv-viruset, slik at flere kan få tilgang til livsreddende behandling for aids.

 

Tysdag 2.oktober      

Tema              "Mennesker jeg møtte gjennom mer enn 40 år i NRK".

Forelesar        Geir Helljesen

Møtestad         Ljoshall          Tid     11.00 -13.00

Geir Helljesen jobbet nesten 42 år i NRK, det aller meste av tiden som politisk reporter. Han har også laget reportasjer med og om de kongelige, en rekke av våre mest kjente kulturpersonligheter og selvsagt politkere. I kåseriet tar han spesielt for seg møtet med de ti statsministrene i "hans tid". Han snakker om islandske og finske politikere, og litt om enkelte fredsprisvinnere. Han knytter gjerne anekdoter, historier til sine opplevelser med dem han snakker om.

 

Tysdag6.november

Tema            Mestring og alderdommens utfordringer

Forelesar      Linn Heidi Lunde

Møtestad       Ljoshall            Tid      11.00-13.00

Linn-Heidi Lunde er utdannet cand. psychol. fra Universitetet i Bergen. Hun er spesialist i klinisk aldringspsykologi og har tidligere jobbet mange år innenfor alderspsykiatri. Hun har lang erfaring som underviser og veileder for helsepersonell som arbeider med eldre, og for studenter ved blant annet profesjonsstudiet i psykologi.

 

Tysdag 4.desember

Forelesar      Ole D Hagesæther

Møtestad       Ljoshall             Tid       11.00 – 13.00

”Ole Danbolt Hagesæther (f.1941) var biskop i Bjørgvin fra 1994 til 2008. De første årene bodde han i Arna, der faren var prest under krigen. Han har vært menighetsprest, sykehusprest, prost og lærer ved Menighetsfakultetet, der han underviste i sjelesorg og forkynnelse. Som biskop har han fulgt de siste endringene i kirken tett. Som prest har han fokusert på nærværskompetanse, lederutvikling og relasjonsbygging.” 

 

    

tirsdag, 05 juli 2011 10:49

Årsmelding 2011

Årsmelding

Arna Senioruniversitet 2011

Innledning

Arna Senioruniversitet har nok engang hatt et meget aktivt år, med godt besøkte og interessante forelesninger.

Ved utgangen av meldingsåret har medlemstallet i Arna Senioruniversitet økt til 142 medlemmer. At medlemstallet øker, og besøkstallet på enkeltforelesningene går opp, tar styret i senioruniversitetet som en bekreftelse på at tilbudet er godt mottatt blant målgruppen i bydelen. Styret har lagt stor vekt på at forelesningene skal ha et variert innhold med ulike tema. Arna Senioruniversitet er blitt en betydelig og viktig del av et større seniorkulturelt bilde i vår bydel.

mandag, 04 juli 2011 21:09

Styret 2012-2013

Styreleder: Leidulv Brunborg

Nestleder:  Eva B. Bertelsen
Styremedlem:Bjørn Myhren
Styremedlem:Ragnvald Samsonsen
Styremedlem:Ingeborg Eliassen

Varamedl:   Britt Frantzen Iversen
Varamedl:   Odd Listøl

Varamedl:   Ingebjørg Hauge
 

mandag, 16 mai 2011 01:29

Føremål

Arna Senioruniversitet er ein ideell organisasjon, stifta av Arna Frivilligsentral. Arna Senioruniversitet er organisert som ei sjølvstendig eining med eige styre og økonomi. Senioruniversitet er basert på  individuelt medlemskap. Gjennom foredrag, kurs- og gruppeverksemd ønskjer ein å setje seg inn i utvalde fag og emne - utan å sikte mot formell kompetanse

tirsdag, 08 februar 2011 20:23

Semesterplan 2011 vår

 

Semesteravgift i Arna Senioruniversitet 2010 er Kr. 250,- som inkluderer forelesninger og servering.

For ikkje-medlemer kostar kvar forelesning kr. 80,-, som inkluderer servering

Forelesningane er opne for alle

mandag, 06 desember 2010 18:13

Semesterplan 2010 høst

Styret oppmodar medlemene å koma med framlegg til emne og forelesarar til senioruniversitetet.

Ein møteplass for tanke og trivnad!

Semesterplan 2.halvår 2010
Forelesningane er opne for alle.

torsdag, 11 november 2010 17:29

Årsmelding 2009

Innledning

Arna Senioruniversitet har etter meldingsåret 2009 væ¦rt i drift i 2,5 år. På denne tiden har senioruniversitetet rukket å bli en viktig arena for seniorkultur og kunnskapsformidling for seniorer i Arna Bydel. En skal heller ikke underslå den betydning senioruniversitetet har som sosial arena for medlemmer og øvrige besøkende.
torsdag, 11 november 2010 17:27

Styret 2010-2011

 

Leiar Ingebjørg Hauge
Nestleiar Bjørn Myhren
Styremedlemer Kari Aardal Mjelde
Helge Knudsen
Eva B. Bertelsen
Varamedlemer Leidulv Brunborg

Britt Frantzen Iversen

Odd Listøl
Sekretariat Arna Frivilligsentral v/Geir Dale

 

Postboks 4, Indre Arna
5888 BERGEN
Tlf: 55243810 Telefaks: 55246505
Mobil:91311640
E-post: arnafriv@online.noDenne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.

Semesteravgift kr. 250,-

Konto for semesteravgift: 3624 28 73739


Styret oppmodar medlemene å koma med framlegg til emne og forelesarar til senioruniversitetet.

tirsdag, 20 desember 2011 12:56

Semesterplan Vår 2012

Semesterplan 1.Halvår 2012

Forelesningane er opne for alle.

Torsdag 12.januar

Tema            Verdiskapinga på Vestlandet  

Forelesar      Gunnar Berge

Møtestad       Ljoshall             Tid       11.00-13.00

Denne tysdagen vitjar tidligare Finansminister og Kommunalminister Gunnar Berge Senioruniversitetet.

Etter ei politisk karriere, både nasjonalt og lokalt, som strekte seg over fleire tiår, blei Berge Direktør for Oljedirektoratet. I så måte skulle bakgrunnen for å snakke om verdiskapinga på Vestlandet i høgste grad væra til stades.

 

Tysdag7.februar

Tema            Landskapsutvikling og brevariasjonar på Vestlandet

Forelesar      Atle Nesje         

Møtestad       Ljoshall             Tid       11.00 -13.00

Nesje foreles om utviklinga av landskapet på Vestlandet; om korleis fjordane og dalane blei forma frå eit sletteland før istida sette inn, og til slik landskapet er vorte i dag, som eit resultat av istider og mellomistider. Han vil koma inn på årsaker til klimaendringane som førte til istider og mellomistider. Vidare får vi høyre om klimautviklinga på Vestlandet etter siste istida som tok slutt for omlag 11.000 år sidan og korleis breane har variert som eit resultat av endringane. Tilhøyrarane vil få forklart om dagens brear, som til dømes Hardangerjøkulen og Folgefonna, er restar frå siste istid eller ikkje.

 

Tysdag 6.mars           

Tema               Kommunikasjon mellom generasjonar

Forelesar        Olav Munch Jensen

Møtestad         Ljoshall           Tid      11.00 -13.00

Munch Jensen er født i Grimstad i 1941. Han er adjunkt med engelsk, norsk og historie i fagkretsen og har undervist på ungdomstrinnet i Kristiansand og i Bergen. Han har hatt stilling ved Garnes ungdomsskule, som skulerådgjevar og undervisningsinspektør. Ved sidan av har han arbeid som øvingslærar for Bergen Lærarhøgskule og for universitetet i Bergen og vore timelærar ved Arna Yrkesskule. Han har skrive fleire kronikkar i Bergens Tidende og er for tida gjesteskribent i fleire aviser. Via si heimeside på nettet tilbyr han kurs innan kommunikasjon, konfliktløysning og mobbing. Munch Jensen har alltid vore oppteken av førebyggjande ungdomsarbeid.

 

Tysdag27.mars

Tema            Kysten – natur, kultur og skattkammer

Forelesar      Dag Lindebjerg

Møtestad       Ljoshall            Tid       11.00-13.00

Lindebjerg er kort og godt ein rikskjendis, og dei siste   2-3 åra har det dryssa heidersprisar over han – særleg på bakgrunn av hans mange folkekjære TV-program frå norskekysten. Lindebjerg har fått ”Kystprisen”, frå Forbundet Kysten. ”Fyrtårnprisen”, frå Fiskeri- og Kystdepartementet. ”Kanonprisen”, frå Norges Kvalfangarlag. For 2 år sidan vart han kåra til ”Årets namn” på kysten.Det heile toppa seg då han i fjor vart tildelt

Kongens fortenestemedalje for innsatsen sin for kystkulturen.

 

Tysdag 24.april

Forelesar      Oleana AS

Møtestad       Ljoshall             Tid       11.00 – 13.00

Etter årsmøtet får me besøk av ei suksessbedrift frå vår eigen bydel. Oleana AS har vist at det er mogeleg å utvikla og drive ei tekstilverksomheit frå vårt eige lokalmijø og i nasjonen Norge. Når denne forelesinga går av stabelen har Oleana nyleg flytta inn i nye lokaler i Ytre Arna. Som dei sjølv uttrykker det flytter den ”nyaste inn i den eldste”.

 

Tysdag15.mai

Tema               Urealsitiske forventningar til lovfesta rettar?

Forelesar        Rune Skjelåen

Møtestad         Ljoshall           Tid       11.00-13.00

Skjelåen er 58 år, ektemann, far og bestefar. Han blei Pasient- og brukarombud fra august 2011. Han var Stortingsrepresentant for Senterpartiet 2001-2009. Parlamentarisk leiar 2008-2009. Medlem av Stortingets Kirke- utdanning og forskningskomite 2001-2005.Nestleiar i Stortingets Helse- og omsorgskomite 2005-2007. Medlem av Stortingets Kontroll og konstitusjonskomite 2008-2009. Sykehusprest frå 1993-2001 og 2010-2011. Menighetsprest i Sund 1983-1993

 

Tysdag 5.juni

Denne dagen reiser Senioruniversitetet på utflukt til Mongstad.

Eigen informasjon med påmelding fylgjer.

tirsdag, 05 juli 2011 10:49

Årsmelding 2011

Årsmelding

Arna Senioruniversitet 2011

Innledning

Arna Senioruniversitet har nok engang hatt et meget aktivt år, med godt besøkte og interessante forelesninger.

Ved utgangen av meldingsåret har medlemstallet i Arna Senioruniversitet økt til 142 medlemmer. At medlemstallet øker, og besøkstallet på enkeltforelesningene går opp, tar styret i senioruniversitetet som en bekreftelse på at tilbudet er godt mottatt blant målgruppen i bydelen. Styret har lagt stor vekt på at forelesningene skal ha et variert innhold med ulike tema. Arna Senioruniversitet er blitt en betydelig og viktig del av et større seniorkulturelt bilde i vår bydel.

Side 1 av 5
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Wednesday the 14th. Designet av Ornell data