Feil
  • JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 73
tirsdag, 05 juli 2011 10:49

Årsmelding 2011

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Årsmelding

Arna Senioruniversitet 2011

Innledning

Arna Senioruniversitet har nok engang hatt et meget aktivt år, med godt besøkte og interessante forelesninger.

Ved utgangen av meldingsåret har medlemstallet i Arna Senioruniversitet økt til 142 medlemmer. At medlemstallet øker, og besøkstallet på enkeltforelesningene går opp, tar styret i senioruniversitetet som en bekreftelse på at tilbudet er godt mottatt blant målgruppen i bydelen. Styret har lagt stor vekt på at forelesningene skal ha et variert innhold med ulike tema. Arna Senioruniversitet er blitt en betydelig og viktig del av et større seniorkulturelt bilde i vår bydel.

 

Styret

Styret som ble valgt på årsmøtet 5.april 2011 var følgende:

 

Styreleder:                 Ingebjørg Hauge                  1 år                                                                        

Styremedlem:            Kari Aardal Mjelde              1 år

Styremedlem:            Eva B. Bertelsen                   1 år

Styremedlem:            Bjørn Myhren                      2 år   

Styremedlem:            Leidulv Brunborg                2 år

Varamedl:                 Britt Frantzen Iversen         1 år

Varamedl:                 Odd Listøl                             1 år

Varamedl:                 Ragnvald Samsonsen           1 år

 

Styret konstituerte Bjørn Myhren som nestleder i årsmøteperioden.

 

Styret har i 2011 gjennomført 12 styremøter og behandlet 69 saker.

 

Representasjon

Leder Ingebjørg Hauge er valgt inn i styret i Arna Folkeakademi som representant for Arna Senioruniversitet.

Fellesmøte for alle senioruniversitetene i Hordaland, ble i 2011 avholdt ved Janus fabrikken 21.mars. Arna Senioruniversitet stod for arrangementet og hele styret deltok på samlingen.

 

Medlemmer/besøkende på forelesninger

Antall betalende medlemmer i vårsemesteret 2011 var 130 personer.

Antall betalende medlemmer i høstsemesteret 2011 var 142 personer.

Totalt antall deltakere på aktivitetene i 2011 var 986, som gir et snitt på 90 pr. aktivitet.

 

Gave til Espeland Fangeleir

På årsmøtet i 2011 ble det avsatt et disposisjonsfond for styret på kr 30.000,-

Styret mottok søknad fra Arna Rotary med formål å gi støtte til Fangeleiren.

Styret besluttet å gi kr 10.000,- til formålet.

 

Forelesninger

11.januar 2011                                  

Foreleser         Ole Johan Hauge

Møtested        Ljoshall

Tilhørere         111

 

1.februar 2011

Foreleser         Finn Jørstad

Møtested        Ljoshall

Tilhørere         90

 

1.mars 2011

Forelesere       Kari Amble

Møtested        Ljoshall

Tilhørere         85

 

5.april 2011

Foreleser         Gunnar Staalesen

Møtested        Ljoshall

Tilhørere         98

 

3.mai 2011

Foreleser         Veslemøy Fluge Berg

Møtested        Ljoshall

Tilhørere         76

 

7.juni 2011

Utflukt Voss og Stalheim

Deltakere        72

 

16.august 2011          

Foreleser         Vilde Bjerke

Møtested        Ljoshall

Tilhørere         73

 

6.september 2011

Foreleser         Harald Stanghelle

Møtested        Ljoshall

Tilhørere         150

 

11.oktober 2011

Foreleser         Håkan Rydving

Møtested        Ljoshall

Tilhørere         61

 

8.november 2011

Foreleser         Bodil Holst

Møtested        Ljoshall

Tilhørere         73

 

6.desember 2011

Foreleser         Bård Ose

Møtested        Ljoshall

Tilhørere         97

 

Avslutning

Styret er svært glad for den oppslutningen Arna Senioruniversitet har fått blant bydelens seniorer, og vil rette en stor takk til alle foreleserne som har levert gode og innholdsrike foredrag til Arna Senioruniversitet.

Vi vil også takke medlemmer og andre tilhørere for deltakelse på arrangementene som har vært i regi av senioruniversitetet i meldingsåret. Medlemstallet er ved inngangen til nytt semester i 2012 kommet opp i 151 medlemmer. Dette er styret meget fornøyd med og er et tall som overgår alle forventninger. Dette sett sammen med økende besøkstall på enkeltforelesninger, mener styret gir et godt grunnlag for videre drift av Arna Senioruniversitet. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift.  

Lest 12105 ganger Sist redigert mandag, 02 juli 2012 13:48

ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Wednesday the 14th. Designet av Ornell data