Feil
  • JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 73
torsdag, 11 november 2010 17:29

Årsmelding 2009

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Innledning

Arna Senioruniversitet har etter meldingsåret 2009 væ¦rt i drift i 2,5 år. På denne tiden har senioruniversitetet rukket å bli en viktig arena for seniorkultur og kunnskapsformidling for seniorer i Arna Bydel. En skal heller ikke underslå den betydning senioruniversitetet har som sosial arena for medlemmer og øvrige besøkende.
Både medlemstall og besøkstallene på enkeltforedrag bekrefter etter styrets mening ovennevnte.

Styret

Styret som ble valgt på årsmøtet 31. Mars 2009 var følgende:

Leder Ingebjørg Hauge

Styremedlem

Kari Aardal Mjelde

Ragnhild Akselberg

Helge Knudsen

Bjørn Myhren

 

Varamedlem

Eva Bertelsen

Leidulv Brunborg

Øvind Holdhus

 

Styret konstituerte Kari Aardal Mjelde som nestleder i årsmøteperioden
Styret har i 2009 gjennomført 13 styremøter og behandlet 76 saker.

Representasjon

Nestleder Kari Aardal Mjelde er valgt inn i styret i Arna Folkeakademi som representant for Arna Senioruniversitet.
Kari Aardal Mjelde, Ragnhild Akselber og Geir Dale representerte Arna Senioruniversitet på fellesmøte for alle senioruniversitetene i Hordaland

 

Medlemmer/besøkende på forelesninger

Antall betalende medlemmer i vårsemesteret 2009 var 89 personer.
Antall betalende medlemmer i høstsemesteret 2009 var 106 personer.
Totalt antall besøkende på forelesningen i 2009 var 809, som gir et snitt på 73,55 pr forelesning.

Forelesninger

Tirsdag 6. januar:
Tema:  By og Bygdenytt -en uærbødig historie
Foreleser Dagfinn Malt
Møtested Ljoshall
Antall 44 besøkende
Tirsdag 3. februar:
Tema Amalie Skram, Kjellermannens Datter
Foreleser Elisabeth Aasen
Møtested Ljoshall
Antall 59 besøkende
Tirsdag 3. mars:
Tema: Ernær¦ng
Foreleser Åsta Otteren Ellngsen
Møtested Ljoshall
Antall 71 besøkende
Tirsdag 31.mars:
Tema Årsmøte med forelesning
Foreleser Jan Spurkeland
Møtested Ljoshall
Antall 100 besøkende
Tirsdag 5. mai:
Tema Sangarven vår
Foreleser Asbjørn Devik
Møtested Ljoshall
Antall 65 besøkende
Tirsdag 3. juni
Tema Utflukt til Bullahuset, Hamre Kirke og Fjordslottet på Osterøy
Antall 72 deltakere
Tirsdag 1. september
Tema Integrasjon og kulturell integritet
Forelesar Chiku Ali
Møtested Ljoshall
Antall 73 besøkende
Tirsdag 6. oktober
Tema Norges forhold til Europa
Forelesar Professor Frank Aarebrot
Møtested Ljoshall
Antall 89 besøkende
Tirsdag 20. oktober
Tema Bergensbanen - Bana mellom aust og vest.
Forelesar Kjartan Rødland
Møtested Ljoshall
Antall 89 besøkende

 

Tirsdag 3. november
Tema Kulturminneåret
Forelesar Professor Nils Georg Brekke
Møtested Ljoshall
Antall 45 besøkende
Tirsdag 2. desember
Tema Frå Bellmann til Taube
Forelesar Øyvind Offerdal
Møtested Ljoshall
Antall 102 besøkende

Avslutning

Styret er meget fornøyd etter driftsåret 2009 og takker medlemmene for entusiastisk deltakelse på de arrangement som har vært i regi av senioruniversitetet i meldingsåret. Allerede etter 2,5 års drift har medlemstallet oversteget 100 medlemmer, noe som styret sier seg meget fornøyd med. Dette sett sammen med besøkstallene, mener styret gir et godt grunnlag for videre drift av Arna Senioruniversitet. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift.

Arna 1. februar 2010

Lest 11267 ganger Sist redigert mandag, 04 juli 2011 19:01

ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Friday the 22nd. Designet av Ornell data