mandag, 09 januar 2017 15:08

Program for Arna Senioruniversitetet, våren 2017

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Semesterplan 1. halvår 2017

Tysdag 10. januar

Tema          Nikolai Astrup

Førelesar    Gunnar Danbolt

Møtestad     Ljoshall    Tid       11.00 -13.00

Gunnar Danbolt (f.1940) er professor i europeisk kunsthistorie ved UiB.

Han har skrive ei rekkje bøker og artiklar om måleri og skulptur frå antikken, mellomalderen og renessansen, og om moderne kunst, kunstteori  og barnekultur.

Han er og mye nytta som foredragshaldar og forelesar i mange samanhengar. Danbolt fekk i 2000 Meltzers Høyskolefonds Forsknings-og Formidlingspris.

Han vart i november 2007 utnemnd til Riddar av 1.Klasse av St.Olavs Orden for si kunstformidling.

I mai 2010 fekk han Sivleprisen for bruken av nynorsk i boka Norsk Kunsthistorie.

Sidan hausten 2003 og fram til 2015 har han, saman med Nina Skurtveit, laga Radioprogrammet Kunstreisen på NRK P2.

 

Tysdag 7. februar

Tema          Slektsgransking og arkivbruk

Førelesar    Yngve Nedrebø

Møtestad     Ljoshall    Tid       11.00-13.00

Statsarkivar: 

Statsarkivar Yngve Nedrebø (f.1954) er utdanna historikar (cand.philol)  og vart tilsett som statsarkivar ved Statsarkivet i Bergen i 1995. Han er òg leiar for Digitalarkivet, og saman med Jan Oldervoll var han ein av initiativtakarane til at nett-tenesta Digitalarkivet vart skipa. Bibliografien til Nedrebø inneheld ei rekkje (19) fagartiklar og -bøker som regel med lokalhistoriske emne og tema.

 

Tysdag 7. mars

Tema          Klimavitskap

Førelesar    Kikki Kleiven

Møtestad     Ljoshall               Tid       11.00 -13.00

Helga «Kikki»  Flesche Kleiven er dr. Scient og førsteamanuensis ved Institutt for Geofag, UiB.

Og forskar ved Bjerknessenteret for klimaforsking.

Når Kikki snakkar til «folket», handlar det om klimavitskap. Hennar velformulerte, grundige argument når fram til journalister, politikarar, lærarar og studentar. Jordas dramatiske klimahistorie blir synlig og meir begripelig gjennom forteljingane til den engasjerte bergensaren

Tysdag 28. mars                     Årsmøte med føredrag          

Tema          Humor og relasjonar

Førelesar     Jan Spurkeland

Møtestad     Ljoshall               Tid       11.00-13.30

Jan Spurkeland har over 20 års erfaring med leiartrening og organisasjonsutvikling.                         I ein periode var han knytta til AFF, som mellom anna driv Solstrand-kursa, og han har  erfaring frå leiaroppgåver som rektor, skulesjef og personalsjef.

Han er ein mykje brukt føredragshaldar og har skrive fleire bøker innan leiing, relasjonsbygging og skule- og organisasjonsutvikling. Han har skrive biografien om Ivar Medås og er dyktig til å kombinere det faglege med humor.                                                                                                                                            I boka «Stril med smil» har Spurkeland nytta alle ingrediensar som særmerkjer strilekulturen. Gjennom Spurkeland sine dikt, er det mange som er blitt kjent med den frekke og frodige «Spøt-Olina».Tysdag 2. mai

Tema          Hjertesjukdom - er det nokon kjønnsforskjellar?          kjønnsforskjellar?
Førelesar    Mai Tone Lønnebakken 

Møtestad     Ljoshall    Tid       11.00-13.00


Mai Tone Lønnebakken er oppvaksen på Tysse i Samnanger. Ho er utdanna lege og spesialist i indremedisin og hjartesjukdommar. I 2010 tok ho doktorgrad på kontrastultralyd av hjarta, en ny metode for å påvise kransåresjukdom. Ho arbeider no som førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og overlege ved Hjarteavdelinga på Haukeland Universitetssjukehus. Ho forskar no på ulike billeddiagnostiske metodar for å påvise hjarte-og karsjukdom og har vore spesielt interessert i kjønnsforskjellar i utvikling av hjarte- og karsjukdommar.

Tysdag 6. juni
Senioruniversitetet reiser på tur til Austevoll, kommunen der «bygdedyret drukna på vegen ut». Austevoll har eit rikt kulturliv og eit næringsliv som er leiande innanfor tradisjonelt fiskeri, oppdrett og oljerelatert verksemd. Me tek ein rundtur i øyriket saman med kjentfolk som fortel og syner oss kva dei har å by på. Det vert servert lunsj på Bekkjarvik gjestgiveri. Avreise frå Arna Terminal

kl. 08.30, retur til Arna ca. kl. 18.30 (med atterhald om evt. endringar i ferjetidene). Meir informasjon om påmelding m.m. kjem seinare.

Vel møtt på møteplassen for tanke og trivnad!

Lest 1085 ganger Sist redigert onsdag, 11 januar 2017 13:52
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Thursday the 18th. Designet av Ornell data