mandag, 15 februar 2016 10:42

Semesterplan 1. halvår 2016

Skrevet av Monica Nesse
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Semester- / medlemsavgift i Arna Senioruniversitet 201Kr. 250,- pr. semester som inkluderer forelesningar og servering.
Førelesningane er opne  alle.
Kontonummer for medlemsavgift: 3624.28.73739

For ikkje-medlemer kostar kvar forelesning kr. 80,- 

 

 

Tysdag 12. januar

Tema       En eventyrlig ingeniør

FørelesarOle Didrik Lærum

MøtestadLjoshallTid11.00 -13.00

 

Lærum er 75år, fødd i Bærum men vaks opp på Voss. Etter examen artium 1959 frå Voss

landsgymnas og cand.med. i 1965, fullførte han dr.med. 1969 og spesialiserte 
seg innan patologi

ved Rikshospitalet. 
Frå 1974 arbeidde han for Gades institutt i Bergen som dosent i

eksperimentell patolo
gi og onkologi, og professor frå 1980. Han var prorektor ved Universitetet i

Bergen 1984-89 og rektor 1990-1995. 
Seinare var han ein av fleire leiande professorar i Fritt

akademia. Han 
vart emeritus i 2010, men heldt fram i arbeidet som professor ved København

universitet der han og er æresdoktor.

 

 

Tysdag 2. februar

Tema          Oss og de andre – på godt og ondt. Å vokse opp i Bergen etter
    andre verdenskrig
FørelesarIngri Lønnebotn

MøtestadLjoshallTid11.00-13.00

 

Forfattar og journalist. Ho studerte skrivekunst, prosa og dramatikk ved Skrivekunst-akademiet i

Hordaland. I tillegg har ho Nordisk Journalistkurs frå Århus.
 

Ingri Lønnebotn har arbeidd som journalist og undervist på folkehøgskule. Som forfattar debuterte

ho med diktsamlinga «Jordstyrt» i 1988. Seinare har det kome fleire diktsamlingar – og endå fleire

romanar. 
Den siste romanen hennar, «En av de andre», er ein sjølvbiografisk roman frå,

50-talet, og samstundes ei slags krigshistorie med forteljingar frå andre verdskrigen.

Denne kom ut i 2014.

 

 

Tysdag 1. mars
 

TemaKorleis vidareutvikla Hordaland inn i framtida

FørelesarAnne Gine Hestetun

MøtestadLjoshallTid 11.00 -13.00

 

Fylkesordførar Anne Gine Hestetun har ein allsidig karriere bak seg både som politikar og leiar i

ulike organisasjonar. Tidleg på 90-talet var ho konsulent i organisasjonskomiteen for OL på

Lillehammer. Seinare vart ho regiondirektør i NSB og deretter direktør i Fjordline. Då

parlamentarismen vart innført i Bergen kommune i 2000 vart ho utnemnt til byråd for service og

utvikling, 
seinare for barnehage, idrett og skule. Ho var og ein bystyreperiode komiteleiar for

byutvikling og miljø. Før ho vart valt til fylkesordførar i oktober 2015 var ho i 7 år direktør i Stor

Bergen 
Boligbyggelag og i OBOS.

 

 

Tysdag 5. april Årsmøte med føredrag

Tema      Arna, ei bygd i Bergen

relesarRandi Andersen

MøtestadLjoshallTid11.00-13.00

 

Randi Andersen er historikar og tilsett som avdelingsleiar på Osterøy museum, Museumssenteret

i Hordaland. Ho har tidlegare skrive Gausdal bygdebok band 2 (1989) og Arna bygdebok band 1 –

Frå eldste tider til 1840 (1999) og arbeidd med ulike prosjekt, i tillegg til lokalhistoriske artiklar.

 

 

Tysdag 10. mai

Tema       Leiren

FørelesarErling Mjelde

MøtestadEspeland LeirTid11.00-13.00


Espeland fangeleir er den einaste autentisk bevarte fangeleiren frå 2.verdskrig. I 1997 vart leiren

lagt ut for sal på den opne marknaden. Med Erling Mjelde i spissen og gode medhjelparar, klarte

dei ikkje berre å stoppa salet, men fekk i desember 2014 Stortinget til å overlata leiren

vederlagsfritt til Stiftelsen Espeland Fangeleir.

 

Stiftelsen og ei stor veneforeining legg i dag ned eit formidabelt arbeid for å vedlikehalda leiren.
 

Erling Mjelde fekk i 2011 Kongens fortenestemedalje for arbeidet sitt.
 

Han vil fortelja om prosessen frå 1997, status for arbeidet i dag samt mål og visjonar for framtida.

 

 

 Tysdag 7. juni


Senioruniversitetet reiser på utflukt til vakre Ulvik kor me vitjar Haugesenteret, Rossvoll og

freistar 
Ciderruta. Avreise frå Arna Terminal kl. 08.00 med retur til Arna om lag kl. 18.45 Det blir

servert lunsj på 
Brakanes hotell. Meir informasjon om påmelding m.m kjem seinare.

 

Vel møtt på møteplassen for tanke og trivnad!

 

 

Styret i Arna Senioruniversitet 2015-2016:

 

LeiarRagnvald Samsonsen

 

NestleiarKjell Arnstein Sælen

 

Styremedlemer   Ingeborg Eliassen
 

Evelyn Fasteland
 

Bjørn Myhren

 

 

Varamedlemer    Anna Olsnes

Eli Svarstad

Magnus Vestrheim

 

SekretariatArna Frivilligsentral v/ Monica Nesse

Postboks 3,Ytre Arna  

5889 BERGEN

Tlf55243810

Mobil:91007507

E-post: post@arna.frivilligsentral.no

 

 

Styret oppmodar medlemene å koma med framlegg til emne og forelesarar til senioruniversitetet. 
Lest 1703 ganger Sist redigert mandag, 15 februar 2016 12:21
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Thursday the 18th. Designet av Ornell data