Utskrift

Kronologisk Aktivitetsplan - HORDALAND

Event 

Title:
«Landslova av 1274.» Jørn Øyrehagen Sunde.
When:
08.11.2018
Where:
KULTURHUSET HUSNES -
Category:
Kvinnherad

Description

8. november, Husnes

Jørn Øyrehagen Sunde Landslova av 1274

Dette er ein førebels tittel og eit mogleg tema. Jørn Øyrehagen Sunde kan halde foredrag om det meste, og andre moglege tema er: «demokratiet si framtid i Europa» eller «robotjuristen».

I samband med eit foredrag laurdag 09. juni i Agatunet skreiv Hardanger folkemuseum:

Landslova av 1274 er eit storverk i europeisk rettshistorie. Magnus Lagabøte ga i 1274 Noreg si fyrste landsdekkande lov, noko som styrka sentral myndigheit og kongemakt – og det er på denne tida ein for alvor byrjar nasjonsbygginga i Noreg. At kristne verdiar om ei lik minimumsrett for alle fann vegen inn i lovverket, gjer og at me kan seie at statsdanninga på Magnus Lagabøtes tid la grunnlaget for velferdsstaten slik me kjennar han i dag. Dette at verdiar og tankegods kring plikt til å beskytta dei svake vert framhaldne som ei juridisk fundert, felles plikt, er noko me i dag gjerne ser som ei sjølvfølgje, men det var beint ut revolusjonerande i høgmellom¬alderen. Me kom frå ei samfunns-struktur der omsorgsplikt var knytt til ætt, og idéar om den sterkastes rett rådde. Landslova av 1274 er eitt av de tidlegaste nasjonale lovverk ein kjenner i Europa, og gjev derfor Noreg ei helt spesiell plass i rettshistoria.

Jørn Øyrehagen Sunde er professor ved juridisk fakultet ved Universitet i Bergen og leiar av Landslovprosjektet 2014-2024, og ein av våre fremste kapasitetar på rettshistorie.

 

 

Møta er som vanleg opne for alle, men som medlem i Senioruniversitet slepp du billegare inn på arrangementa. Medlemmer betaler kr. 100,- mot kr. 150,- for ikkjemedlemmer. Møta starter kl. 11:00 og kan vare eit par timar til saman med kaffe, noko å bite i og ein god drøs.

Senioruniversitetet vekslar mellom Rosendal og Husnes som møtestad. På Husnes er møta i Kulturhuset og i Rosendal nyttar vi samfunnshuset. Det siste møtet like før jul kan bli halden på Rosendal Fjordhotell.

Venue

Lokale:
KULTURHUSET HUSNES

Description

Sorry, no description available
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Wednesday the 14th. Designet av Ornell data