Utskrift

Kronologisk Aktivitetsplan - HORDALAND

Event 

Title:
«Om lagnaden til dei reisande – og livet til sjøsplintane på Vestlandet.» Grethe Paulsen Vie
When:
24.09.2018
Where:
Oseana Kunst og kultursenter - OS
Category:
Os

Description

Måndag 24. september, 11.00–13.00

Grethe Paulsen Vie: Om lagnaden til dei reisande – og livet til sjøsplintane på Vestlandet.                                                                

Kvar sommar til langt ut på 1960-talet kom det splintar til bygda sommarstid. Ofte sjøvegen. Dei banka på dører og  baud fram ting for sal. Somme oppfatta splintelivet  som eksotisk og forlokkande, andre såg på dei reisande med skepsis og mistru.

Det farande folket her til lands har historie tilbake til 1500-talet . Det norske samfunnet har gjort dei mykje urett. Kvinner og menn vart tvangssendte til arbeidsleirar. Dei fekk forbod mot å bruka hestar. Det vart  nytta lobotomering. Kvinner vart steriliserte. Barna vart tatt frå foreldra og plasserte i barneheimar.  Grethe Paulsen Vie vil fortelja om dei reisande  si historie, og særleg ta for seg livet til båtsplintane på Vestlandet. Ho vil også koma inn på livet ved Askviknes barneheim som tok i mot splintebarn frå 1900 til 1953. 

Grethe Paulsen Vie er konservator i Haugalandsmuseene. Ho er utdanna etnolog frå Universitetet i Bergen. Vie har i mange år dokumentert historia til romanifolket som reiste sjøvegen. Haugalandsmuseene har opparbeidd eit arkiv med bilete, intervju og forteljingar om livet som båtreisande i perioden 1900-1980.

Venue

Lokale:
Oseana Kunst og kultursenter   -   Website
Street:
Mobergsbakken 20
ZIP:
5200
City:
OS
Country:
Country: no

Description

Sorry, no description available
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Tuesday the 16th. Designet av Ornell data