Utskrift

Kronologisk Aktivitetsplan - HORDALAND

Event 

Title:
«Stadnamn frå Tokagjelet til Fyksesund.» Botolv Helleland
When:
23.04.2018
Where:
Kabuso - ØYSTESE
Category:
Kvam

Description

23 april kl 11:30

Kabuso

"Stadnamn frå Tokagjelet til Fyksesund".

Botolv Helleland

Han er pensjonert fyrsteamanuensis ved Universitetet i OsloInstitutt for lingvistiske og nordiske studium. Han har i heile yrkeskarrieren hatt namnegransking, særleg stadnamn, som fagområde. Spesielt har han hatt interesse for vestnorske stadnamn. Er elles gammal realskuleelev frå Øystese.

Helleland vil setja namna inn i ein vidare kultur- og språkhistorisk samanheng, samstundes som han vil gjera greie for stadnamn som ein del av den sosiale og indviduelle identiteten. Han nyttar rikeleg med illustrasjonsmateriale som bilete av ulike lokalitetar.

Han har alltid vore oppteken av tilhøvet mellom menneske og natur, og av korleis dette tilhøvet speglar seg av i stadnamn. Stadnamna er ein språkleg overbygnad over landskapet som hjelper oss å finna fram. Dei fortel korleis menneska har funne seg til rette i naturen. Kvart stadnamn er eit vindauga mot den tida namnet vart til.

 

Venue

Lokale:
Kabuso   -   Website
Street:
Hardangerfjordvegen 626
ZIP:
5610
City:
ØYSTESE
Country:
Country: no

Description

Sorry, no description available
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Monday the 23rd. Designet av Ornell data