Utskrift

Kronologisk Aktivitetsplan - HORDALAND

Event 

Title:
«Utvikling og spreiing av moderne menneske dei siste 200 000 år.» Magnus Mathisen Haaland, UiB
When:
18.04.2018
Where:
Konsertpalæet KP1 - BERGEN - Sentrum
Category:
Bergen

Description

Haaland Magnus b

18.04: Magnus Mathisen Haaland, forsker UiB:
Utvikling og spreiing av moderne menneske dei siste 200 000 år
Magnus Haaland har Mastegrad i Arkeologi og doktorgrad i Geo-arkeologi ved Universitet i Bergen. Gjennom si utdanning har Haaland delteke på meir enn 10 utgravingar i Sør-Afrika fordelt på 5 arkeologiske lokalitetar som alle er datert til mellom 50 000 og 130 000 år.  I Afrika er dette ein periode kor arkaiske menneskeartar for fyrste gong i historia utvikla moderne anatomiske, kognitive og kulturelle trekk. I denne førelesninga vil Haaland gå gjennom nyare forsking på dette område, til dømes fossilt materiale, arkeologiske funn, genetiske analysar, og trekke opp dei store linene i vår aller eldste forhistorie. Han vil gje eit særleg innblikk i arkeologiske utgravingar gjort i regi av Universitetet i Bergen

Venue

Map
Map
Lokale:
Konsertpalæet KP1   -   Website
Street:
Neumannsgt. 3
ZIP:
5015
City:
BERGEN - Sentrum
Country:
Country: no

Description

Sorry, no description available
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Monday the 23rd. Designet av Ornell data