Utskrift

Kronologisk Aktivitetsplan - HORDALAND

Event 

Title:
«Gamlinger som vekstnæring.» Asbjørn Kristoffersen, journalist BT.
When:
14.02.2018
Where:
Konsertpalæet KP1 - BERGEN - Sentrum
Category:
Bergen

Description

Asbjørn Kristoffersen

14.02: Asbjørn Kristoffersen, journalist BT:          Gamlinger som vekstnæring
«Eg kan titulerast pensjonert journalist, no lausarbeidar i BT.

Tittel på foredraget kan vera som hittil, Gamlingar som vekstnæring, eller, fordi andre senioruniversitet har bede om det same, Gamlingar løner seg (boka mi er kalla Gamlingar løner seg ikkje).

Eg vil mellom anna ta for meg seniorar som marknad og vekstimpuls for ny teknologi, som held hjula i gang med pensjon og realisert formue, som bidreg til friviljug arbeid og yrkesliv. Eg vil også lesa opp noko av det eg har skrive i "eldrebølgja".

Som yrkesmessig bakgrunn har eg førti års tilsetjing som journalist og tre år som lausarbeidar i BT.»
        

Årsmøte

Venue

Map
Map
Lokale:
Konsertpalæet KP1   -   Website
Street:
Neumannsgt. 3
ZIP:
5015
City:
BERGEN - Sentrum
Country:
Country: no

Description

Sorry, no description available
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Monday the 17th. Designet av Ornell data