Utskrift

Kronologisk Aktivitetsplan - HORDALAND

Event 

Title:
Kosthold og fysisk aktivitet. v/Oddrun Samdal
When:
13.02.2018
Where:
Sotra Arena - Straume
Category:
Øygarden og Sotra

Description

3. februar, Sotra Arena kl. 12:

Oddrun Samdal: Kosthold og fysisk aktivitet.

Arrangementet er støtta av Folkeakademiene i regionen, og er i samarbeid med Aktiv+ 
Gratis for medlemmer i SØS, kr 40 for andre. 
Årskontigent kr 300

Fra http://www.uib.no/rektoratet/74335/viserektor-utdanning-oddrun-samdal   

Viserektor for utdanning har et særlig ansvar for utviklingen av UiBs utdanningsvirksomhet, og sitter som leder for Utdanningsutvalget, digitaliseringssatsningen DigUiB og annet hvert studieår for Læringsmiljøutvalget (LMU) ved UiB.

Oddrun Samdal er utdannet lektor og er professor i helsefremmende arbeid/helsepsykologi. Hun har tidligere vært instituttleder og visedekan for utdanning ved Det Psykologiske fakultet og ble valgt som viserektor ved UiB første gang i 2013.

I sin forskning har Samdal jobbet i skjæringsfeltet mellom pedagogikk og sosialpsykologi. Hun har særlig vært opptatt av skolen som arena gjennom å studere elevers erfaringer av deres psykososiale miljø i skolen og hvordan disse henger sammen med rapportere helsevaner, helse, livstilfredshet og læring. Videre har hun omfattende erfaring med å evaluere implementering og effekt av helsefremmende tiltak i skolen. Nylig har Samdal også forsket på implementering av tiltak for å fremme fysisk aktivitet på fritidsarenaen. Samdal har publisert en rekke vitenskapelige artikler og bidrag i antologier, i tillegg til å være redaktør for flere bøker.

Samdal har siden 1999 har vært ansvarlig for Databanken i den internasjonale studien “Health Behaviour in School-aged Children. A WHO Collaborative study” (www.hbsc.org) som inkluderer landsrepresentative data fra 44 land, i tillegg til å være ansvarlig for den norske delen av undersøkelsen. Samdal har vært arbeidspakkeleder for flere EU-finansierte (FP7) prosjekter og har tidligere vært programstyreleder i Norges Forksningsråd og medlem i rådgivende nasjonale organ for helse- og utdanningsmyndighetene.

 

Venue

Map
Map
Lokale:
Sotra Arena
Street:
Idrettsvegen 20
ZIP:
5353
City:
Straume
Country:
Country: no

Description

Sorry, no description available
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Sunday the 23rd. Designet av Ornell data