Utskrift

Kronologisk Aktivitetsplan - HORDALAND

Event 

Title:
«Klima og helse – Kva må til for å begrensa skadene?» v/Gunnar Kvåle
When:
06.11.2017
Where:
Norheimsund kyrkje - NORHEIMSUND
Category:
Kvam

Description

Mandag 06. november

Klima og helse – Kva må til for å begrensa skadene?

Foredragsholder: Gunnar Kvåle

Norheimsund kirke kl 11:30

Gunnar Kvåle, lege ogprofessor emeritus, Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen. Har arbeidd med utdanning og forskning omkring helseproblem i fattige land, særleg i Afrika. I seinare år har han vore spesielt oppeken av korleis ein kan redusera vidare klimagassutslepp for å kunne avgrensa skader på liv og helse.

I førelesinga vil han gje ei oversikt over dagens situasjon når det gjeld klimagassutslepp, skader vi ser no og kva som kan ventas i åra som kjem, spesielt når det gjeld folkehelse og sjukdom. Han vil gje ei oversikt over kva som må til for å redusera klimagasutsleppa slik Parwis-avtalen frå desember 2015 krev.

 

Venue

Lokale:
Norheimsund kyrkje   -   Website
Street:
Kyrkjeparken i Norheimsund
ZIP:
5600
City:
NORHEIMSUND
Country:
Country: no

Description

Sorry, no description available
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Friday the 22nd. Designet av Ornell data