Show ArchiveUtskrift

Nordhordaland

Nordhordaland

Kva er Senioruniversitetet i Nordhordland? Senioruniversitetet i Nordhordland er ein sjølvstendig ideell samanslutning basert på individuelt medlemskap. Gjennom foredrag, kurs- og gruppeverksemd ønskjer desse å setja seg inn i utvalde fag og emne - utan å sikta mot formell kompetanse.  
Bakgrunn: Tanken om eit senioruniversitet i Nordhordland var oppe på Eldrerådskonferansen 25.aug 2005 og

det vart sett ned ei arbeidsgruppe av uavhengige ressurspersonar for å førebu og tilrettleggja eit slikt tiltak. Arbeidsgruppa blei valde til styre på årsmøtet 22. nov 2005.

Styret oppmodar alle om å bli medlem i Senioruniversitetet

Vi tek atterhald om rett til å endre programmet

Senioruniversitetet takkar Senior- og aktivitetssenteret i Knarvik og Frivilligsentralen i Lindås for god støtte og praktisk hjelp.

   
 
Dato/kl Foredrag Lokale Sted Senioruniversitet
29.01.2019
12.00 - 14.00
«Arven frå vikingane.» Karin Flatøy Svarstad Seniorsenteret på Knarvik sjukeheim ISDALSTØ Nordhordaland
26.02.2019
12.00 - 14.00
«Ut i verda med dei fremste, norske musikarane.» Kjell Værnø Seniorsenteret på Knarvik sjukeheim ISDALSTØ Nordhordaland
26.03.2019
12.00 - 14.00
«Då 11 NZ-sympatisørar rømde frå fangenskap med båten Solbris våren 1947» Arne Martin Engelsen Seniorsenteret på Knarvik sjukeheim ISDALSTØ Nordhordaland
30.04.2019
12.00 - 14.00
«Grieg og Vinje Eit musikk- og lyrikkåseri.» Eilef Løtveit Seniorsenteret på Knarvik sjukeheim ISDALSTØ Nordhordaland
28.05.2019
12.00 - 14.00
«Evakueringa av Finnmark hausten 1944.» Hans Edvard Olsen Seniorsenteret på Knarvik sjukeheim ISDALSTØ Nordhordaland
11.06.2019
«Møte med landets eldste tønneprodusent. Tur til den gamle tingstaden Holsund i Fusa - - Nordhordaland

ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Monday the 17th. Designet av Ornell data