Show ArchiveUtskrift

Nordhordaland

Nordhordaland

Kva er Senioruniversitetet i Nordhordland? Senioruniversitetet i Nordhordland er ein sjølvstendig ideell samanslutning basert på individuelt medlemskap. Gjennom foredrag, kurs- og gruppeverksemd ønskjer desse å setja seg inn i utvalde fag og emne - utan å sikta mot formell kompetanse.  
Bakgrunn: Tanken om eit senioruniversitet i Nordhordland var oppe på Eldrerådskonferansen 25.aug 2005 og

det vart sett ned ei arbeidsgruppe av uavhengige ressurspersonar for å førebu og tilrettleggja eit slikt tiltak. Arbeidsgruppa blei valde til styre på årsmøtet 22. nov 2005.

Styret oppmodar alle om å bli medlem i Senioruniversitetet

Vi tek atterhald om rett til å endre programmet

Senioruniversitetet takkar Senior- og aktivitetssenteret i Knarvik og Frivilligsentralen i Lindås for god støtte og praktisk hjelp.

   
 
Dato/kl Foredrag Lokale Sted Senioruniversitet
24.04.2018
12.00 - 14.00
«Resepten på ein god fysisk og psykisk alderdom.» Psykiater Rune Mjanger. Seniorsenteret på Knarvik sjukeheim ISDALSTØ Nordhordaland
29.05.2018
«Kystkulturen i endring. Tur til Øygardsmuseet og Kollsnes» - - Nordhordaland

ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Friday the 20th. Designet av Ornell data