Show ArchiveUtskrift

Nordhordaland

Nordhordaland

Kva er Senioruniversitetet i Nordhordland? Senioruniversitetet i Nordhordland er ein sjølvstendig ideell samanslutning basert på individuelt medlemskap. Gjennom foredrag, kurs- og gruppeverksemd ønskjer desse å setja seg inn i utvalde fag og emne - utan å sikta mot formell kompetanse.  
Bakgrunn: Tanken om eit senioruniversitet i Nordhordland var oppe på Eldrerådskonferansen 25.aug 2005 og

det vart sett ned ei arbeidsgruppe av uavhengige ressurspersonar for å førebu og tilrettleggja eit slikt tiltak. Arbeidsgruppa blei valde til styre på årsmøtet 22. nov 2005.

Styret oppmodar alle om å bli medlem i Senioruniversitetet

Vi tek atterhald om rett til å endre programmet

Senioruniversitetet takkar Senior- og aktivitetssenteret i Knarvik og Frivilligsentralen i Lindås for god støtte og praktisk hjelp.

   
 
Dato/kl Foredrag Lokale Sted Senioruniversitet
31.10.2017
18.00
«Reformasjonen og samfunnsutviklinga i Europa» Journalist Asbjørn Kristoffersen Knarvik VGS - Nordhordaland
28.11.2017
12.00 - 14.00
«Fjordabåtane si historie på Vestlandet». Marinhistorikar Dag Bakka Jr. Seniorsenteret på Knarvik sjukeheim ISDALSTØ Nordhordaland
12.12.2017
12.00 - 14.00
«Kulturbygging mellom sherpaene i Himalaya og Noreg». Husdoktor Geir Vetti, sherpaene sin hovding i Seniorsenteret på Knarvik sjukeheim ISDALSTØ Nordhordaland

ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Monday the 23rd. Designet av Ornell data