Show ArchiveUtskrift

Åsane

Åsane

Senioruniversitetet Åsane ble etablert høsten 2002 og i nært samarbeid med Arna og Åsane kulturkontor  kom vi i ordinær drift fra og med februar 2003. Vi har valgt tirsdag som fast møtedag og byr hvert semester på 12 – 15 forelesninger.

Senioruniversitetet Åsane er primært et tilbud til seniorer i bydelen Åsane, men vi ønsker selvsagt også andre interesserte hjertelig velkommen. I dag har vi faste seniorstudenter fra de fleste andre bydelene. Vi har nær kontakt med universitets- og høgskolemiljøet i Bergen.

Senioruniversitetet Åsane er en selvstendig idell sammenslutning basert på individuelt medlemskap av ikke-yrkesaktive, som gjennom foredrag, kurs- og gruppevirksomhet ønsker å sette seg inn i utvalgte fag og emner – uten sikte på å oppnå formell kompetanse.

I tillegg til forelesningene arrangerer vi også korte kurs (for eksempel innenfor databruk og slektsgransking), gruppereiser (har vært til St. Petersburg og til Baltikum) og ellers kurs- og studieopplegg som kan være av interesse for et tilstrekkelig antall.

Vi vil takke Arna og Åsane kulturkontor for stor velvilje og godt samarbeid omkring dette kulturtilbudet. Folkeakademiet Åsane er også en verdifull samarbeidspartner.

Forelesningene foregår i Åsane Senter - i Kulturhusets store sal – (se semesterplan) hver tirsdag i vår- og høstsemesteret fra kl. 11.00 til kl. 13.00. 
Her blir det også rom for spørsmål og diskusjon. En liten kaffe-/tepause gir anledning til en uformell prat. 
Salen er utstyrt med teleslynge. 

For nærmere opplysninger om bl a program finner du under Åsane i margen til venstre. 
Du kan også gå inn på Kulturkontoret

 

Styret vil alltid være takknemlig for temaforslag, forelesere og kommentarer.

Hjertelig velkommen til Senioruniversitetet Åsane!

Org.nr. 832554332

   
 
Dato/kl Foredrag Lokale Sted Senioruniversitet
27.02.2018
11.00
«Sykehusinnlagte psykiatriske pasienter: Hvordan står det til med helsen?» Siri Nome, psykiater, PhD Åsane kultursenter Åsane Åsane
06.03.2018
11.00
«Hva vet vi om stavkirkene i dag?» Ole Egil Eide, arkitekturhistoriker. Åsane kultursenter Åsane Åsane
13.03.2018
11.00
«Fengsel, arbeid og familie.» Katrine Vellesen Løken, professor NHH. Åsane kultursenter Åsane Åsane
20.03.2018
11.00
«Mediebyen Bergen - fortid og fremtid under samme tak.» Sigvald Sveinbjørnsson, redaktør i BA Åsane kultursenter Åsane Åsane
03.04.2018
11.00
«Gener i slektsforskning.» Yngve Nedrebø, statsarkivar. Åsane kultursenter Åsane Åsane
10.04.2018
11.00
«Lars Hertervig - en av Norges største billedkunstnere» Øystein Førre, professor emeritus, UiO. Åsane kultursenter Åsane Åsane
17.04.2018
11.00
«Streiftog i Pasternaks forfatterskap.» Brita Lotsberg Bryn, førsteamanuensis UiB. Åsane kultursenter Åsane Åsane
24.04.2018
11.00
«Polen før og nå.» Nina Witoszek, forskningsleder UiO. Åsane kultursenter Åsane Åsane
08.05.2018
11.00
«Været i Bergen.» Ellen Viste, meteorolog og rådgiver ved Bjerknessenteret-UiB. Åsane kultursenter Åsane Åsane
15.05.2018
Dagstur. - - Åsane

ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Saturday the 24th. Designet av Ornell data