Show ArchiveUtskrift

Os

Os

Os Senioruniversitet starta opp i januar 2010. Det er organisert som ei sjølvstendig, ideell samanslutning, basert på individuelt medlemskap. Det skal vera eit tilbod til alle seniorar, men vil og vera ope for andre interesserte. Os Senioruniversitet har 6 forelsningar i vårsemesteret og 5 i haustsemesteret. Møta vert haldne i Kløvertun v/ Os kyrkje, om mogeleg 1. måndag i månaden frå 11.00 - 13.00. Semesterkort kostar kr 250 og kan kjøpast i Galler Oz eller ved inngangen. Enkeltbillettar à kr 100 kan kjøpast ved inngangen.

Os Senioruniversitet arrangerer møte med foredrag/forlesningar som gir fordjupning i aktuelle fag og emne utan å gi formell kompetanse. Fordelen med seniorunivesitetet er at vi kan få ny kunnskap i ulike emne utan å ta eksamen."Senioruniversitetet" kan mest kallast ei internasjonal folkerørlse, organisert etter mønster av "Universitetet for den 3. alder" (U3A) som oppstod for nokre tiår sidan i Frankrike. Senioruniversitet er under forskjellige namn spreidd over store delar av verda. I Norge er det meir enn 80 senioruniversitet, av desse er 16 i Hordaland.

For å delta krevst det ikkje andre føresetnader enn at ein er nysgjerrig og vitelysten og ønskjer å læra meir gjennom å delta i eit sosialt og utviklande fellesskap. Hovudmodellen på møta våre er foredrag medd innlagt kaffepause og med høve til spørsmål og diskusjon etterpå.

Medlemmene i styret vil vera til stades ein 1/2 time før og etter forelesningane for å svara på spørsmål og ta imot nye idear og forslag.

Os Senioruniversitet får praktisk hjelp frå Os kommune og samarbeider med Folkeakademiet i Os.  Finansieringa baserer seg i alt vesentleg på sal av semesterkort.

Medlemmer med semesterkort deltar gratis på møta og har fortrinnsrett.

   
 
Dato/kl Foredrag Lokale Sted Senioruniversitet
03.09.2018
11.00 - 13.00
«Om Ole Bull og kvinnene. Om viktige kvinner i eit eventyrleg musikarliv.» Mari Lyssand Oseana Kunst og kultursenter OS Os
24.09.2018
11.00 - 13.00
«Om lagnaden til dei reisande – og livet til sjøsplintane på Vestlandet.» Grethe Paulsen Vie Oseana Kunst og kultursenter OS Os
22.10.2018
11.00 - 13.00
«Musikk og hjernen. Kan musikk lindra helseplager?» Geir Olve Skeie Oseana Kunst og kultursenter OS Os
12.11.2018
11.00 - 13.00
«Ingvar Moe, tekstar – tonar – tankar.» Jimmy Næs Oseana Kunst og kultursenter OS Os
03.12.2018
11.00 - 13.00
«Målaren Nils Bergslien og folkelivet.» Ole Didrik Lærum Oseana Kunst og kultursenter OS Os

ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Wednesday the 15th. Designet av Ornell data