Show ArchiveUtskrift

Os

Os

Os Senioruniversitet starta opp i januar 2010. Det er organisert som ei sjølvstendig, ideell samanslutning, basert på individuelt medlemskap. Det skal vera eit tilbod til alle seniorar, men vil og vera ope for andre interesserte. Os Senioruniversitet har 5 førelesingar i vårsemesteret og 5 i haustsemesteret. Møta vert haldne i Oseana kunst og kultursenter, Oseanasalen om mogeleg 1. måndag i månaden frå 11.00 - 13.00. Semesterkort kostar kr 300,- og kan kjøpast ved inngangen. Medlemmer med semesterkort deltar gratis på møta.
Enkeltbillettar à kr 100 kan kjøpast ved inngangen.
Os Senioruniversitet arrangerer møte med foredrag/førelesningar som gir fordjuping i aktuelle fag og emne utan å gi formell kompetanse. Fordelen med senioruniversitetet er at vi kan få ny kunnskap i ulike emne utan å ta eksamen. "Senioruniversitetet" kan mest kallast ei internasjonal folkerørsle, organisert etter mønster av "Universitetet for den 3. alder" (U3A) som oppstod for nokre tiår sidan i Frankrike. Senioruniversitet er under forskjellige namn spreidd over store delar av verda. I Norge er det meir enn 80 senioruniversitet, av desse er 16 i Hordaland.

For å delta vert det ikkje kravd andre føresetnader enn at ein er nysgjerrig og vitelysten og ønskjer å læra meir gjennom å delta i eit sosialt og utviklande fellesskap. Hovudmodellen på møta våre er foredrag med innlagt kaffipause og med høve til spørsmål og diskusjon etterpå.

Medlemmene i styret vil vera til stades ein 1/2 time før og etter førelesningane for å svara på spørsmål og ta imot nye idear og forslag.

Os Senioruniversitet får praktisk hjelp frå Os kommune og samarbeider med Folkeakademiet i Os.  Finansieringa baserer seg i alt vesentleg på sal av semesterkort og enkeltbillettar.

Vi får i tillegg støtte frå verksemder i lokalmiljøet.

 

   
 
Dato/kl Foredrag Lokale Sted Senioruniversitet
22.10.2018
11.00 - 13.00
«Musikk og hjernen. Kan musikk lindra helseplager?» Geir Olve Skeie Oseana Kunst og kultursenter OS Os
12.11.2018
11.00 - 13.00
«Ingvar Moe, tekstar – tonar – tankar.» Jimmy Næs Oseana Kunst og kultursenter OS Os
03.12.2018
11.00 - 13.00
«Målaren Nils Bergslien og folkelivet.» Ole Didrik Lærum Oseana Kunst og kultursenter OS Os

ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Thursday the 18th. Designet av Ornell data