Show ArchiveUtskrift

Arna

Arna

Arna Senioruniversitet er ein ideell organisasjon, stifta av Arna Frivilligsentral. Arna Senioruniversitet er organisert som ei sjølvstendig eining med eige styre og økonomi. Senioruniversitet er basert på  individuelt medlemskap. Gjennom foredrag, kurs- og gruppeverksemd ønskjer ein å setje seg inn i utvalde fag og emne - utan å sikte mot formell kompetanse

   
 
Dato/kl Foredrag Lokale Sted Senioruniversitet
05.06.2018
08.30
Sommertur til Øygarden og Sotra - - Arna

ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Monday the 28th. Designet av Ornell data