Show ArchiveUtskrift

Arna

Arna

Arna Senioruniversitet er ein ideell organisasjon, stifta av Arna Frivilligsentral. Arna Senioruniversitet er organisert som ei sjølvstendig eining med eige styre og økonomi. Senioruniversitet er basert på  individuelt medlemskap. Gjennom foredrag, kurs- og gruppeverksemd ønskjer ein å setje seg inn i utvalde fag og emne - utan å sikte mot formell kompetanse

   
 
Dato/kl Foredrag Lokale Sted Senioruniversitet
06.02.2018
11.00 - 13.00
Marin ureining - Inger-Lise Skarstein Ljoshall INDRE ARNA Arna
06.03.2018
11.00 - 13.30
Årsmøte/føredrag: Gamlingar løner seg ikkje - Kristoffersen Ljoshall INDRE ARNA Arna
10.04.2018
11.00 - 13.00
Opp for Arna - Bjørn Sundland Ljoshall INDRE ARNA Arna
08.05.2018
11.00 - 13.00
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu - Oddgeir Bruaset Ljoshall INDRE ARNA Arna

ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Wednesday the 17th. Designet av Ornell data